Pandemija COVID-19 virusa ne prestaje. Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat zbog toga je inicirao video konferenciju ministara sa ciljem redovnog dijeljenja informacija među državama članicama i institucijama EU, vezanim za gospodarske posljedice spomenute pandemije. Na videokonferenciji su još sudjelovali i izvršna potpredsjednica Europske komisije, Margrethe Vestager te povjerenik za unutarnje tržište, Thierry Breton.

Poseban naglasak stavljen je na učinkovitost jedinstvenog tržišta u uvjetima pritiska vanjskih čimbenika, pri čemu je istaknuta potreba solidarnosti i suradnje među državama članicama. Zaključeno je kako bi daljnja fragmentacija jedinstvenog tržišta bila dodatna poteškoća nesmetanom kretanju roba i održavanju lanaca opskrbe. U svim ovim poteškoćama posebno je važno pronaći zajedničke odgovore kako bi se gospodarstvenicima i poslovnim subjektima što prije omogućili prikladni alati, kao odgovor na postojeće stanje.

„Moramo raditi na povećanju proizvodnih kapaciteta osobne zaštitne i medicinske opreme. Solidarnost svih država članica je od krucijalne važnosti. Potrebna je brza reakcija i konkretni rezultati“

istaknuo je ministar Horvat te nadodao

 „Moramo raditi na povećanju proizvodnih kapaciteta osobne zaštitne i medicinske opreme. Solidarnost svih država članica je od krucijalne važnosti. Potrebna je brza reakcija i konkretni rezultati. Važno je da u ovoj situaciji države članice međusobno te države članice i Komisija održavaju redovnu komunikaciju razmjenjujući sve relevantne informacije te koordiniraju mjere na europskoj i nacionalnoj razini kako bi se lakše borile protiv daljnjeg širenja virusa COVID-19 i time ograničili negativan utjecaj na gospodarstvo EU-a“


Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman 23. je ožujka 2020 sudjelovao na videokonferenciji ministara vanjskih poslova država članica EU-a.

Nije teško pogoditi da je glavna tema bila suočavanje s pandemijom zaraze COVID-19, posebno kad je riječ o:

  1. konzularnoj potpori pri repatrijaciji (povratku) građana EU-a iz trećih država u EU;
  2. međunarodnoj suradnji i pomoći državama koje su pogođene pandemijom, poput Irana i Venezuele, kao i Afrike;
  3. javnoj diplomaciji i strateškom komuniciranju; te o
  4. geopolitičkim i geoekonomskim učincima aktualne krize na interese i političke ciljeve EU-a.

Istaknuto je kako je vrlo važan zajednički odgovor i rješenja za povratak građana EU u njihove domovine. Ministar Grlić Radman je ukazao na to da je Hrvatska u svojoj ulozi predsjedateljice Vijećem u pogledu COVID-19 aktivirala Integrirani politički mehanizam za odgovor na krize (IPCR), te izvijestio o potrebi učinkovitije koordinacije konzularne suradnje u ovim izvanrednim okolnostima. Važnost osiguranja zadovoljavanja potreba za lijekovima i medicinskom opremom posebno je bila istaknuta na ovoj videokonferenciji.

Ministri su istaknuli da je u ovome trenutku posebno važan zajednički odgovor i rješenja za povratak građana EU-a u njihove domovine. U tom području Republika Hrvatska ima istaknutu ulogu kao predsjedateljica Radnom skupinom za konzularnu suradnju država članica EU-a. Naglašeno je da je u aktualnoj situaciji ključna razmjena informacija i udruživanje resursa na terenu, što se posebno odnosi na suradnju i koordinaciju u trećim državama izvan područja EU-a. Neke države članice u tim državama imaju, a neke nemaju svoja diplomatska predstavništva te je stoga presudna suradnja i koordinacija napora.

Ministar Grlić Radman je kolege ministre izvijestio o učincima potresa u Zagrebu i zahvalio na dosad pruženoj podršci i pomoći. Hrvatskoj je u ovom slučaju iskazana spremnost za pružanjem konkretne pomoći i potpore.


Hrvatska ministrica poljoprivrede Marija Vučković sazvala je videokonferenciju ministara EU-a odgovornih za poljoprivredu i ribarstvo uz sudjelovanje povjerenika Janusza Wojciechowskog i Virginijusa Sinkevičiusa, kako bi razgovarali o osiguravanju dostupnosti hrane za 500 milijuna europskih građana.

“Da bi se osiguralo normalno funkcioniranje lanca opskrbe hranom, ključno je identificirati kritične prepreke uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Glavna pitanja koja je istaknula većina država članica bila su ograničenja u kretanju robe, promjene u obrascu potrošnje i funkcioniranju poljoprivredno-prehrambenih sustava proizvodnje, kao i nedovoljna radna snaga zbog zatvaranja granica, izazova socijalne udaljenosti, obvezne izolacije ili karantene. Nakon današnje razmjene iskustava, imamo jasniju predstavu o situaciji.”

izjavila je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede

Komisija se pozvala na Investicijsku inicijativu kao odgovor na koronavirus kako bi brzo usmjerila 37 milijardi eura za rješavanje posljedica krize COVID-19. Što se tiče državnih potpora, povećani su maksimalni iznosi i do 120 000 EUR po poduzetniku koji djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture ili 100 000 EUR po poduzetniku koji je aktivan u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih dobara. Za tvrtke koje se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda utvrđen je prag u iznosu od 800 000 eura. Osim toga, Komisija je najavila produženje roka od mjesec dana za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za izravna plaćanja i ostale mjere za 2020.-u godinu. Također je potvrđena spremnost u pronalaženju daljnjih mjera podrške našim proizvođačima

U pogledu ribarstva države članice su predložile veću fleksibilnost u okviru EMFF-a, pojednostavljujući postupke reprogramiranja i otpuštajući postojeća ograničenja. Povećana je i naknada za privremeno obustavljanje ribolovnih aktivnosti bez trenutnih ograničenja kao i omogućavanje pomoći za skladištenje.

“Ministri su danas pozvali Komisiju da pažljivo nadzire i brani integritet jedinstvenog tržišta te da predloži odgovarajuće mjere u slučaju kada se utvrde problemi u lancu opskrbe. Treba nam nekoliko dana da sažmemo rezultate ovog sastanka, a zajedno s Europskom komisijom procijenit ćemo i odlučiti o daljnjim koracima koje treba poduzeti. Naša je zadaća održati europski način života živim te zaštititi, nahraniti i zaposliti naše građane. ”

nadodala je ministrica Vučković.